» افتخارات
افتخارات
رتبه های علمی:
- رتبه اول دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان در دوره لیسانس.
- رتبه دوم در گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در دوره فوق لیسانس.
- رتبه سوم ورودی آزمون دکتری 
-رتبه اول مصاحبه آزمون دکتری
- رتبه دوم فارغ التحصیل مقطع دکتری مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سال 88 دانشگاه تربیت مدرس 
- برنده جایزه و لوح یادبود دومین مقاله برتر از سوی هیات داوران گردهمایی بین المللی چالشهای انتقال فناوری در صنعت نفت و راهکارهای اجرایی. 
-برنده جایزه و لوح یادبود مقاله برتر از سوی هیات داوران همایش توانمندی های فناوری نانو در کشور.


نسخه قابل چاپ