» برنامه های اجرایی
برنامه های اجرایی
شهر خوب و برتر ساختنی است نه یافتنی
مشهد ثروتمندترین شهر جهان اسلام و قطب صادرات کشور
 
1-توسعه اقتصاد دانش بنیان در مشهد
-                     پیگیری ایجاد صندوق­های پژوهش و فناوری و سرمایه­گذاری جهت حمایت از ایده­های بومی و نیز توسعه صنایع جهت  تقویت تولید و اشتغال­زایی
-                     پیگیری ایجاد صندوق و ستاد­های ویژه تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی با گنجاندن بندهایی در قانون حمایتی شرکت­های دانش­بنیان
-                     تقویت تشکل­های تخصصی دانش­بنیان با پیش­بینی موضوع در قانون
-                     تخصیص بودجه برای بهبود یا ایجاد پارک های علم و فناوری با استاندارد های جهانی
-                     کمک به بهبود وضعیت مراکز رشد در کنار دانشگاههای مشهد برای اشتغال جوانان و جلوگیری از فرار تحصیل کرده ها از مشهد
-                     پیگیری و کمک به ایجاد برج های فناوری پیشرفته در کنار دانشگاه فردوسی مشهد
 
2-کمک به توسعه، بهبود و ساماندهی  توریسم مذهبی در مشهد
-                     پیگیری تصویب سازمان توریسم مذهبی مشهد
-                     کمک به سازمان های متولی برای فرهنگ سازی جلب توریست  
-                     کمک به سازمان های متولی برای بازاریابی بین المللی و جذب شیعیان جهان به مشهد
-                     کمک به تصویب بودجه سالیانه و تامین اعتبار برای خدمات رفاهی استاندارد مربوط به زوار  
-                     کمک به توسعه سریعتر زیرساخت های لازم برای توسعه توریسم مذهبی نظیر خدمات هوایی، هتل داری، خدمات ریلی، تفریح گاهها و ...
 
3- توسعه توریسم سلامت در مشهد
-                     کمک به سازمان های متولی برای بازاریابی بین المللی برای استفاده از فرصت های موجود در مشهد در این حوزه
-                     کمک به توسعه کمی و کیفی خدمات بیمارستانی و بهبود استاندارد های بیمارستانی در مشهد
 
4-بهبود وضعیت معشیت زنان بی سرپرست و بد سرپرست
 
-         پیگیری و کمک به تاسیس صندوق حمایت از کسب و کار زنان بی سرپرست و بد سرپرست
-         اختصاص بودجه جهت اموزش رایگان برای کسب مهارت کسب و کار و کارآفرینی با مدرک معتبر
-         در نظر گرفتن اعتبار در بودجه استانی جهت تاسیس یک تعاونی بزرگ خیریه برای اشتغال زنان  
-         اعتبار برای موسسه مرجع تامین مایحتاج زندگی زنان بی سرپرست و بد سرپرست
-         اصلاح قانون حمایت از صنایع کوچک و مشاغل خانگی
-         تلاش جهت ایجاد تشکل­ها و نهادهای چابک جهت سامان­دهی زنان سرپرست خانوار با منظور ایجاد اشتغال­های خانگی سودده با سرمایه کم
-          ایجاد بیمه برای مشاغل خانگی بیمه بیکاری و تکمیلی
-         حمایت از ایجاد کارگاه­های کوچک تولیدی با محوریت بکارگیری زنان بدسرپرست از طریق تاسیس صندوق های مالی مرتبط
 
5-بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی در مشهد
 
-         جذب بودجه براساس آمایش سرزمینی و تمرکز جدی بر صنایع غذایی
-         تلاش جهت کسب مجوز بندر خشک برای شهر مشهد
-         حمایت از توسعه و رشد خوشه های صنعتی در حوزه مواد غذایی خشکبار پلاستیک،.لباس های اسلامی و .. در مشهد
-         پیگیری و کمک به ایجاد برند حلال فود مشهد در جهن اسلام
-         پیگیری در مورد وضع و بهبود قوانین بازاریابی بین المللی برای صنایع غذایی و کشاورزی مشهد توسط وابسته های ایران در سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران
-         پیگیری تبدیل مشهد به کریدور صادرات شرق کشور
 
6-افزایش فرصت های اشتغال خصوصا برای جوانان در مشهد
 
-         تلاش جهت ایجاد مراکز تولیدی حمایتی با محوریت بکارگیری جوانان جویای کار به منظور توانمندسازی و ایجاد مشاغل کوچک در یک دوره زمانی مشخص
-         تلاش جهت اخذ مجوزهای ایجاد سازمان­های مردم­نهاد با رویکرد مذهبی و مراکز مذهبی با فناوری­های برتر جهت جذب توریسم و جوانان
-         وضع قوانین حمایتی برای اشتغال جوانان جویای کار در جهت توسعه توریسم مذهبی و سلامت
-         وضع قوانین حمایتی برای اشتغال جوانان جویای کار در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و دانش بنیان
 
7-پیگیری ویژه معضلات اجتماعی مشهد نظیر
-         بن بست مالی حاصل از جریانات مرتبط با شرکت پدیده
-         معضلات مالی حاصل از موسسات ثامن و میزان
-         بافت فرسوده و مسایل مرتبط
-         مسایل حاشیه نشینان
-         اعتیاد
-         بیکاری جوانان تحصیل کرده

نسخه قابل چاپ